Prawo karne — Wrocław

Każdy adwokat wie, że dziedzina prawa, jaką jest karnistyka, koncentruje się na przepisach definiujących czyny zabronione, a także wskazuje konsekwencje, jakie wyciągane są w przypadku ich popełnienia. Prawo karne ze względu na kryterium przedmiotu można podzielić na karne materialne, procesowe oraz wykonawcze. Prawo karne materialne uważane, za najistotniejszy element karnistyki zawiera informacje na temat czynów zabronionych, zasad postępowania oraz kar kryminalnych, jakie grożą w przypadku przekroczenia norm. Procesowe dotyczy z kolei samej metodologii procesu karnego, a wykonawcze definiuje procedurę wymierzania kary. Osoby zamieszkujące Wrocław zachęcam do skorzystania z usług mojej kancelarii. Jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem zapewniam profesjonalne wsparcie na każdym etapie prowadzenia postępowania.

Jak przebiegają sprawy karne?

Postępowanie karne można podzielić na kilka faz, wśród których znajdują się postępowanie przygotowawcze, sądowe oraz wykonawcze. To pierwsze wiąże się ściśle z pracą organów ścigania, których zadaniem jest ustalenie, czy faktycznie doszło do popełnienia czynu zabronionego oraz kto jest sprawcą. Po wniesieniu do sądu aktu oskarżenia rozpoczyna się już postępowanie sądowe mające na celu ustalenie prawdy, co odbywa się w drodze rozpraw. Proces sądowy charakteryzuje duży dynamizm, a jego najistotniejszym elementem jest rozprawa główna, na której przedstawiane są dowody, zeznania świadków czy opinie biegłych. Zwykle kończy się ona wydaniem wyroku. Ostatni krok, czyli postępowanie wykonawcze w sprawach karnych spełnia z kolei dwie funkcje:

  • egzekucyjną — prowadzi do wykonania prawomocnych wyroków skazujących,
  • likwidacyjną — prawnie usuwa skutki skazania lub łagodzi jego efekty.

Dobry obrót spraw w postępowaniu karnym wynika z wielu czynników, a jednym z nich jest z pewnością odpowiednio doświadczony adwokat znający prawo karne od podszewki. Wszystkich zainteresowanych zamieszkujących Wrocław oraz okolice zapraszam do skontaktowania się z moją kancelarią, w celu omówienia szczegółowych warunków współpracy.