Adwokat: prawo rodzinne

Prawo rodzinne to zbiór przepisów w ramach prawa cywilnego, które obejmują wszystkich członków rodziny. Reguluje przy tym zarówno kwestie majątkowe, jak i niemajątkowe zebrane w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Jednocześnie, niezależnie od charakteru rozpatrywanej sprawy, Sąd ma obowiązek kierować się kilkoma podstawowymi zasadami, które stanowią fundament prawa rodzinnego.

Priorytetem dobro dziecka

Jedną z podstawowych reguł jest troska o dobra dziecka, co oznacza całokształt jego spraw, w tym potrzeb emocjonalnych i materialnych, których zapewnienie spoczywa na opiekunach prawnych. Jednocześnie obowiązkiem Sądu jest takie rozpatrzenie sprawy, aby umożliwić zaspokojenie wszystkich potrzeb bytowych małoletniego. Prawo rodzinne obejmuje regulacje powiązań i stosunków pomiędzy krewnymi oraz osobami trzecimi. Znajduje zatem zastosowanie podczas rozwodów, separacji, ustalania opieki nad dzieckiem, podziału majątku, zawierania intercyzy oraz spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Prawo rodzinne — kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata?

Prawo rodzinne obejmuje wiele zagadnień — od ustalenia ojcostwa, poprzez alimenty, rozwody, przyznanie praw rodzicielskich i opieki nad małoletnimi, aż po ochronę członków rodziny czy adopcję. Aktem prawnym regulującym te zagadnienia jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, który towarzyszy mi zawsze, ilekroć zajmuję się sprawami dotyczącymi tego właśnie obszaru. Oferuję swoją pomoc w przygotowaniu wszelkich niezbędnych formalności, takich jak składanie pozwów czy wniosków. Zrobię co w mojej mocy, by uzyskać korzystne dla Klienta rozwiązanie finansowe np. w sprawie o podział majątku. Zapraszam do kontaktu z kancelarią Klientów z takich miast jak Wrocław czy Oleśnica.

Samodzielne odnalezienie się w gąszczu regulacji prawnych oraz stosowna interpretacja przepisów często bywa trudna. Dlatego właśnie dobry adwokat może okazać się cennym wsparciem w postępowaniu. Klientom z Wrocławia oraz okolic oferuję kompleksową pomoc prawną na każdym etapie mediacji oraz postępowania sądowego dotyczącego sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Zapraszam.