O mnie

Biografia

Prawo ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim, a aplikację adwokacką odbyłam przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Pracę dyplomową pisałam z zakresu prawa karnego pt. „Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce medycznej”. Z tematyką pracy dyplomowej związane były również ukończone przeze mnie studia podyplomowe z prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W swojej pracy kieruję się sumiennością oraz rzetelnością. Istotne jest dla mnie wspieranie moich klientów i przygotowanie ich do spraw prowadzonych przed Sądem, Prokuraturą, policją czy organami administracyjnymi. Podstawą współpracy pomiędzy mną a moim klientem jest zaufanie. Moi klienci mogą liczyć z mojej strony na zachowanie tajemnicy, dyskrecję, a przede wszystkim pomoc.

Dane kontaktowe

  • Kilińskiego 6/7, 56-400 Oleśnica
  • 889 176 494
  • kancelaria@madalinskaadwokat.pl

Specjalizacje

Prawo Karne

W ramach spraw z zakresu prawa karnego kancelaria prowadzi m.in. reprezentację oskarżonego, obwinionego, pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i prywatnego na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, a także wykonawczego.

Prawo Cywilne

W ramach spraw z zakresu prawa cywilnego kancelaria prowadzi m.in. sprawy spadkowe, sprawy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i o zapłatę, sprawy z prawa rzeczowego, zobowiązań, prawa konsumenckiego.

Prawo Administracyjne

W ramach spraw z zakresu prawa administracyjnego kancelaria prowadzi m.in. sprawy związane z uzyskaniem obywatelstwa polskiego, pozwoleniem na pracę, samowolą budowlaną.

Prawo Rodzinne

W ramach spraw z zakresu prawa rodzinnego kancelaria prowadzi m.in. sprawy o rozwód, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podziału majątku, alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, czy też ustalenia ojcostwa.

Prawo pracy

W ramach spraw z zakresu prawa pracy kancelaria prowadzi m.in. sprawy związane ze stosunkiem pracy, zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy, czy też związane z mobbingiem i dyskryminacją, a także emeryturą.

Prawo medyczne

W ramach spraw z zakresu prawa medycznego kancelaria prowadzi m.in. sprawy karne i cywilne związane z błędami medycznymi, prawami pacjenta, odpowiedzialnością zawodową lekarzy.

Kontakt

Możesz wysłać do mnie wiadomość za pomocą formularza kontaktowego.

TOP