Adwokat: rozwody. Wrocław i okolice

Rozwód to wydarzenie, które zwykle jest stresujące, a czasem nawet traumatyczne dla małżonków. Oprócz aspektu emocjonalnego trzeba pamiętać również o kwestiach formalnych. Nierzadko sprawy rozwodowe to postępowania toczące się latami. Taki stan rzeczy sprawia, że niezbędna jest pomoc prawnika.

Adwokat: sprawy rozwodowe

Aby możliwe było rozpoczęcie postępowania rozwodowego, niezbędne jest złożenie wniosku przez jednego z małżonków. Tego typu dokument powinien zawierać wymagane dane formalne, w tym na przykład nazwiska oraz adresy zamieszkania powoda i pozwanego. To jeszcze nie wszystko, bo oprócz tego należy zamieścić również takie informacje jak:

  • uzasadnienie pisma (należy zwięźle opisać historię małżeństwa, skupiając się na przesłankach do rozwodu, czyli że nie ma już między małżonkami więzi emocjonalnej i fizycznej, bo doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia),
  • wnioski dowodowe, w tym na przykład informacja o ewentualnych świadkach.

Ponadto trzeba zawrzeć również informację, czego oczekuje strona składająca wniosek (rozwód z orzekaniem o winie lub za porozumieniem stron).

Pozew o rozwód

Tak przygotowany pozew o rozwód musi zostać wniesiony do Sądu Okręgowego. Trzeba mieć na uwadze, że złożenie wniosku nie jest ostatnim etapem. Konieczne jest także przeprowadzenie rozprawy, a czasem serii rozpraw. W ich trakcie Sąd zajmuje się zbieraniem informacji, a także wysłuchuje relacji stron oraz świadków. Efektem jest wydanie wyroku.

Pomoc prawnika w postępowaniu rozwodowym

Wsparciem formalnym podczas postępowania w tym obszarze zajmuje się adwokat. Prawnik specjalizujący się w rozwodach wykonuje takie zadania jak na przykład:

  • pomoc w przygotowaniu pisma rozwodowego tak, aby zawierało ono wszystkie wymagane informacje. Szczególnie ważne jest uzasadnienie oraz część dowodowa,
  • reprezentacja podczas postępowania na sali sądowej. Pomoc w tym zakresie może być szczególnie istotna, jeżeli małżonkowie mają wspólne dzieci.
    Konieczne może być ustalenie praw do opieki nad dziećmi, określenie obowiązku alimentacyjnego itd.

Szukasz w okolicach Wrocławia adwokata specjalizującego się w sprawach rozwodowych? Serdecznie zapraszam do kontaktu z moją kancelarią w Oleśnicy.